• 1395/4/5 شنبه
 • فرمانداری / کتابخانه عمومی / جلسه انجمن اداره کتابخانه های عمومی چرام

  موضوع: برگزاری جلسه انجمن اداره کتابخانه های عمومی چرام

  دستگاه اجرایی: کتابخانه عمومی شهیدرجایی شهرستان چرام
  دستگاه همکار: فرمانداری  وشبکه بهداشت شهرستان چرام
  دستگاه های شرکت کننده:فرمانداری چرام،شهرداری چرام- بخشداری چرام..اداره آموزش وپرورش..شورای اسلامی شهر..
  اعضای شرکت کننده :امام جمعه،فرماندار، معاونت آموزش وپرورش ،رئیس شورای شهر..شهردار،رئیس اداره فرهنگ وارشاد چرام،مسئول امور انجمن های اداره کل کتابخانه های استان،مسئول فرهنگی اداره کل کتابخانه های استان،کارمندان اداره کتابخانه های عمومی چرام..

  شرخ خبر: جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهید رجایی چرام روزچهارشنبه 2/4/1395درسالن شبکه بهداشت برگزار گردید..دراین جلسه درخصوص اهمیت کتابخانه وکتابخوانی ،نشست های کتابخوان،پویش مجازی کتابخوان و همچنین تلاش درجهت باشکوه برگزارشدن جشنواره رضوی وچگونگی دعوت از مردم وشرکت دادن آنها درجشنواره صحبت شد


   
  عكس هاي مرتبط :

  آرشیواخبار