• 1395/3/19 چهارشنبه
 • روابط عمومی فرمانداری / هماهنگی و برنامه ریزی روابط عمومی های شهرستان چرام
  این جلسه برای اولین بار جهت هماهنگی روابط عمومی های شهرستان و ارائه راه کار های مناسب جهت پیش برد اهداف روابط عمومی برگزار گردید.
  موضوع جلسه:هماهنگی و برنامه ریزی روابط عمومی های شهرستان چرام
  تاریخ وقوع: 19 خرداد 1395 ساعت 10 صبح تا 11:30 صبح
  مکان جلسه: سالن اجتماعات شبکه بهداشت شهرستان چرام
  دستگاه اجرایی : فرمانداری شهرستان چرام
  دستگاه همکار : شبکه بهداشت شهرستان چرام
  دستگاه های شرکت کننده : 
  -کتابخانه عمومی شهید رجایی چرام
  - حوزه مقاومت بسیج خاتم الانبیاء
  -آبفای روستایی شهرستان چرام
  -آبفای شهری شهرستان چرام
  -بنیاد مسکن شهرستان چرام
  -بنیاد شهید شهرستان چرام
  -شهرداری شهر چرام
  -امور عشایر کهگیلویه
  -ثبت احوال شهرستان چرام
  - میراث فرهنگی شهرستان چرام
  - بانک تجارت شهرستان چرام
  - بانک کشاورزی شهرستان چرام
  - اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان چرام
  اداره جهاد کشاورزی شهرستان چرام
  بهداشت و درمان شهرستان چرام
  آموزش و پرورش شهرستان چرام
  اداره اوقاف شهرستان چرام
  اداره راه و شهرسازی شهرستان چرام
  اداره دامپزشکی شهرستان چرام
  اداره محیط زیست شهرستان چرام
  اداره ورزش و جوانان شهرستان چرام
  شرکت گاز شهرستان چرام
  اداره بهزیستی شهرستان چرام
  آموزش فنی و حرفه ای شهرستان چرام
  کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان چرام
  منابع آب کهگیلویه
  شهرداری شهر سرفاریاب
  شرکت برق شهرستان چرام
  شرح خبر:
  این جلسه برای اولین بار جهت هماهنگی روابط عمومی های شهرستان و ارائه راه کار های مناسب جهت پیش برد اهداف روابط عمومی برگزار گردید.
  نتیجه حاصله: وظایف روابط عمومی و نحوه فعالیت آن در ادارات تشریح گردید و در جلسه ی بعدی که متعاقبا اعلام خواهد شد با حضور فرماندار پیشنهاداتی برای تصویب نهایی  ارائه خواهد شد.
  عكس هاي مرتبط :

  آرشیواخبار