• 1396/4/19 دوشنبه
  • بازدید میدانی سرپرست فرمانداری چرام از پروژه های فعال شهرستان با حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه استان/تصاویر
    داریوش پاداش سرپرست فرمانداری شهرستان چرام به همراه نماینده سازمان برنامه و بودجه استان و تعدادی از مدیران شهرستانی در راستای توزیع بهینه اعتبارات از پروژه های فعال شهرستان بازدید کردند.
    عكس هاي مرتبط :

    آرشیواخبار