• 1395/4/8 سه‌شنبه
 • فرمانداری / بخشداری مرکزی / آتش سوزی در باغات مرکبات حوزه چرام
  آتش سوزی در باغات مرکبات حوزه چرام یک فقره آتش سوزی در تاریخ 6تیر ماه95 ساعت 3 شب در باغات مرکبات حومه چرام منطقه تباری رخ داد که با حضور فرماندار و بخشار و بسیج ادارات و نهادها و همکاری های مردمی نسبت به اتفاء حریق اقدام شد. در این آتش سوزی خساراتی به درختان مرکبات وارد شده است.
  موضوع : آتش سوزی  در باغات مرکبات حوزه چرام
  دستگاه های اجرایی : ادارات و نهادها و همکاری های مردمی
  تاریخ وقوع :6 تیر ماه 1395
  شرح خبر:
  یک فقره آتش سوزی در تاریخ 6تیر ماه95 ساعت 3 شب در باغات مرکبات حومه چرام منطقه تباری رخ داد که با حضور فرماندار و بخشار و بسیج ادارات و نهادها و همکاری های مردمی نسبت به اتفاء حریق اقدام شد. در این آتش سوزی خساراتی به درختان مرکبات وارد شده است.

  آرشیواخبار