• 1395/3/15 شنبه
 • روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان چرام:
  جهاد کشاورزی / انتخابات هیئت مدیره و بازرسین نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی
  برای اولین بار در شهرستان انتخابات هیئت مدیره و بازرسین نظام صنفی کشاورزی ومنابع طبیعی در صبح روز پنچ شنبه مورخه 1395/03/13 در مسجد جامع چرام برگزار شد. 
  موضوع مجمع: انتخابات هیئت مدیره و بازرسین نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی 
  دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی
  دستگاه همکاری: تعاون روستایی
  اعضایی شرکت کننده : فرماندار محترم شهرستان،بخشدار مرکزی,کشاورزان
  شرح خبر: برای اولین بار در شهرستان انتخابات هیئت مدیره و بازرسین نظام صنفی کشاورزی ومنابع طبیعی در صبح روز پنچ شنبه مورخه 1395/03/13 در مسجد جامع چرام برگزار شد. در ابتدای این جلسه  آقای مهندس هوشدارنسل مدیر جهاد کشاورزی شهرستان  با بیان اینکه نظام صنفی یک نظام کاملا صنفی وغیرسیاسی و غیرانتفاعی است  و عهده دار سازماندهی نظم بخشی و حمایت از حقوق تولید کننده گان و مصرف کننده گان و بهره برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی است.
  ایشان همچنین به بیان یک سری از وظایف و حقوق نظام صنفی از قبیل موارد ذیل  پرداختند:
  1.کوشش در جهت دفاع از حقوق و خواسته های قانونی اعضا
  2.تلاش برای بهبود وضع اجتماعی ،فرهنگی،اقتصادی و سایر نیاز های کشاورزان
  3. نظارت برای تولید محصولات سالم و کنترل استفاده از سموم و آفت کش ها
  4.توسعه کشت صددرصدی مکانیزه
  5.حل و فصل اختلافات و راهنمایی و مشاوره افراد
  6.راه اندازی بانک اطلاعات اصناف
  7.تلاش در جهت  گسترش خدمات  اجتماعی نظیر بیمه های اجتماعی و محصولات کشاورزی.
  در ادامه فرماندار محترم شهرستان دکتر فتاح پور، حجت السلام  فرهمند واقای. مهندس شجاعی کارشناس تشکل های بخش کشاورزی سازمان تعاون روستایی استان سخنان  ارزنده ای بیان نمودند.
  در پایان انتخابات برگزار شد که برگزیده گان این انتخابات به شرح زیر است:
  اعضای هیئت مدیره 
  _رئیس هیئت مدیره: آقای عبدالحسین کرمی
  _نائب رئیس: آقای حبیب عبدی پور
  _دبیر اجرایی: آقای حسین باقرفرد
  _خزانه دار :آقای جلیل حجتی
  _منشی :آقای صیاد کاظمی
  آقایان بخشایی و قبادی بعنوان  دو عضو ذخیره قبول شدند
  همچنین آقای رمضانپور بعنوان بازرس نظام صنفی برگزیده شد.و آقای شیرزاد پاسا بعنوان ذخیره بازرسی انتخاب شد
  با آرزوی توفیق روز افزون برای همه دوستان.
  عكس هاي مرتبط :

  آرشیواخبار