• 1397/10/10 دوشنبه
 • با حضور فرماندار
  جلسه رفع معارض و مشکلات اجرائی شبکه پمپاژ ایستگاه آب شرب تنگ پیرزال در فرمانداری شهرستان چرام برگزار گردید.
  دکتر هادی فتاحی اصل اظهار داشت، مشکلات ایستگاه پمپاژ آب شرب تنگ پیرزال با افزایش قدرت برق این ایستگاه برطرف می شود.

  به گزارش روابط عمومی فرمانداری چرام: جلسه رفع معارض و مشکلات اجرائی شبکه پمپاژ ایستگاه آب شرب تنگ پیرزال در فرمانداری شهرستان چرام با حضور فرماندار و دستگاه های مرتبط برگزار گردید.

  دکتر هادی فتاحی اصل اظهار داشت، مشکلات ایستگاه پمپاژ آب شرب تنگ پیرزال با افزایش قدرت برق این ایستگاه برطرف می شود.

  «وی» بیان نمود ادارات و دستگاه های دولتی با تعامل، همکاری و رعایت مراحل قانونی مشکلات را بین خود حل نمایند و مانع از انجام پروژه ها در سطح شهرستان نشوند.

  عكس هاي مرتبط :

  آرشیواخبار